Strona glowna
Mapa serwisu
Kontakt
Dodaj do ulubionych
Polec znajomym
Ustaw jako startowa
A&A Nieruchomości
Nowy baner
Strona głowna » PROJEKTY UNIJNE
DLA PRACOWNIKÓW

NASZE NIERUCHOMOŚCI

prev next
Nowy baner

PROJEKTY UNIJNE

 

A&A Marketing sp. z o. o. realizuje projekt pn.

„Rozwój innowacyjnych usług turystycznych poprzez inwestycję w Nowe Centrum Golfa oraz Strzelnicę Majstersztyk”

 

umowa o dofinansowanie nr RPLD.06.02.01-10-0097/17-00, w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OSI PRIORYTETOWEJ VI. REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU

DZIAŁANIA VI.2. ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

PODDZIAŁANIA VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług turystycznych o charakterze sportowym poprzez budowę dwóch nowych obiektów: Nowego Centrum Golfa oraz Strzelnicy Majstersztyk, wraz z kompleksowym wyposażeniem służącym wdrożeniu nowy usług w obszarze turystyki sportowej na terenie gminy Pabianice. Celem projektu jest także wykorzystanie i rozwój potencjału turystycznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Koszty projektu ogółem: 10 612 623,27

Koszty kwalifikowane: 8 552 830,00

Dofinansowanie: 6 142 642,50

 


 
 
SENATOR sp. z o.o. zrealizowała projekt "Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie nieruchomości firmy w Pabianicach przy ul. St. "Grota" Roweckiego 8a.
 
Projekt  dotowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2011, pod pozycją OP 4.4.
 
Wartość projektu: 33.615,10 zł
Wysokość dotacji: 16.808,00 zł
 
Przedsięwzięcie miało na celu poprawę stanu zieleni i walorów przyrodniczych na nieruchomości przy ul. St. "Grota" Roweckiego 8a w Pabianicach. Istniejący na terenie nieruchomości obiekt sportowy jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji, czynnego uprawiania sportu oraz wypoczynku dla mieszkańców miasta Pabianic, aglomeracji łódzkiej i ościennych. Organizowane są na nim również zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Utworzenie kompleksu zieleni (nasadzenia drzew i krzewów) dało nową jakość - przyrodniczą, w centrum pofabrycznego kompleksu.
Dodatkowo - wykonanie pasów zieleni pozwoliło na odizolowanie części rekreacyjno - sportowej nieruchomości od budynku fabrycznego i terenu, na którym prowadzona jest działalność przemysłowa i usługowa. Zasadzone rośliny stworzyły strefę zieloną, naturalnie przystosowaną do środowiska a jednocześnie tworzą "płuca" terenu - produkują tlen i usuwają dwutlenek węgla z otoczenia, absorbując zanieczyszczenia powietrza. Efekt ekologiczny zadania to również zmniejszenie poziomu hałasu.
 
Rozpoczęcia przedsięwzięcia: 01.09.2011
Rozliczenie dotacji: 31.01.2012r.


www.wfosigw.lodz.pl

 
strony internetowe Warszawa