Promocja

Regulamin promocji dla najemców nieruchomości

  1. Promocja dotyczy Najemców nieruchomości znajdujących się pod zarządem A&A Marketing Sp. z o.o. (nie dotyczy Najemców w trakcie okresu wypowiedzenia umowy) i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r do 31.08.2020 r
  2. Promocja dotyczy jedynie tych miesięcy, w których została ogłoszona (ogłoszenie następuje w formie zawiadomienia za pomocą specjalnie wystosowanego do Najemców pisma)
  3. Promocja polega na jednorazowym obniżeniu podstawowej opłaty czynszowej Najemcy Wprowadzającemu/polecającemu (A) o kwotę równą jednomiesięcznej opłacie czynszowej netto nowego Najemcy (B)
  4. Promocja obejmuje jednorazową obniżkę czynszu
  5. Warunkiem otrzymania promocyjnego upustu w czynszu jest zgłoszenie nazwy firmy nowego Najemcy (B) do administratora nieruchomości PRZED podpisaniem przez niego Umowy Najmu/Dzierżawy z A&A Marketing Sp. z o.o.
  6. Promocyjny upust czynszu jest możliwy jedynie przy umowach zawieranych z Nowym Najemcą na czas określony - minimum 6 miesięcy.
  7. Podstawą do obniżki opłaty czynszowej będzie dostarczenie do A&A Marketing Sp. z o.o. faktury Vat wystawionej na właściciela nieruchomości na kwotę równą upustowi
  8. Promocja nie dotyczy sytuacji zamiany najemców w tym samym lokalu