Hala produkcyjno-magazynowa 2 680m² w samym sercu Pabianic. Grobelna 8 ZOBACZ

Samodzielny lokal 219m² wykończony w wysokim standardzie z wieloma biurami, open space oraz zaplaczem socjalnym. Piotrkowska 60 ZOBACZ

Powierzchnia produkcyjno-magazynowa z dużym parkingiem 3 078m² w MS Factory. Senatorska 70 ZOBACZ

Zadzwoń do nas +48 534 580 003


Polityka prywatności

Administratorem państwa danych osobowych jest spółka A&A Marketing Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 14639, NIP 725-18-76-348, REGON 473237879, zwana dalej „ADO”.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. Prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 3. Prawo przenoszenia danych;
 4. Prawo wniesienia sprzeciwu;
 5. Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem: daneosobowe@aia.pl

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

ADO nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika.

Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

ADO powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: nazwa.pl – w celu przechowywania danych na serwerze.


Korzystanie ze Strony 

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak formularz kontaktowy użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną zapisane w bazie ADO.


Kontakt e-mailowy 

Kontaktując się ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane ADO w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


Pliki cookies 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny ADO. Cookies pozwalają ADO:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony,
 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 3. ulepszać funkcje dostępne na Stronie,
 4. korzystać z narzędzi analitycznych,
 5. korzystać z narzędzi marketingowych,
 6. zapewniać funkcje społecznościowe.


Zgoda na cookies 

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.


Cookies własne 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony. Analiza i statystyka ADO wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Marketing ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.


Logi serwera 

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez ADO w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Kontakt z ADO 

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: daneosobowe@aia.pl

Grupa A&A - poznaj nas